Tuesday, May 24, 2022

Prosedur Lelang Sukarela

Keterangan :

1a.     Pemilik barang mengajukan permohonan lelang.

1b.    Pemimpin Balai Lelang  meneruskan permohonan tersebut kepada PL Kls II.

1c.    PL Kls II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang.

2.     Pengumuman Lelang oleh Penjual.

3.     Peminat menyetor uang jaminan ke rekening Balai Lelang.

4.     Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang kelas II, peserta lelang atau kuasanya     harus hadir di tempat lelang.

5a.   Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5b.   Balai Lelang menyerahkan Risalah Lelang sebagai bukti kepada pemenang lelang. 

5c.   Balai Lelang menyetor hasil bersih lelang kepada Pemilik Barang dan menyetor Bea Lelang ke kas negara.